Pages

Subscribe:
/
  • Domus Pacis

    Domus Pacis atau Rumah Damai berada di Puren, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta. Di rumah ini sedang dikembangkan pastoral ketuaan. "Tua tak mungkin terlambat datangnya, namun renta bisa ditunda hadirnya"

  • Indahnya di usia tua

    Tua namun tak renta, sakit tak sengsara, Mati masuk surga

  • Tua Yang Bijaksana

    Menjadi Tua itu kepastian, namun tua yang bijaksana itu suatu perjuangan.

Tuesday, March 21, 2017

Ulang Tahun


Sekitar jam 11.20 pada Minggu 19 Maret 2017 sebuah keluarga datang mengunjungi Rm. Bambang. Lima hari sebelumnya sang ibu sudah menelpon Rm. Bambang. Sesudah bilang "Kula Yayuk saking Wates, rama" (Saya Yayuk dari Wates, rama), beliau bertanya apakah pada hari Minggu tanggal 19 dia sekeluarga dapat mengunjungi Rm. Bambang. Karena dalam telepon Bu Yayuk menyebut akan datang siang, Rm. Bambang berkata "Kalau begitu sekalian bergabung dengan rama-rama lain untuk makan siang." Maka layaklah kalau pada hari itu Rm. Bambang menerima suami-istri, Pak Budi dan Bu Yayuk, dari Wates bersama ketiga anak lelakinya: Theo (kelas 3 SMP), Yosef (kelas 6 SD), dan Ignas (kelas 2 SMP). "Rikala tanggal gangsal welas Theo ulang taun ingkang kaping gangsal welas, rama" (Pada tanggal 15 Theo berulang tahun ke 15, rama) kata Pak Budi yang dilanjutkan oleh Bu Yayuk "Lajeng kepingin sowan rama-rama sepuh kangge nyuwun berkah" (Kemudian ingin menghadap para rama tua untuk mohon berkat). Kedatangan keluarga ini ternyata menambah aneka lauk dan menu makan siang. Maka, sebelum Rm. Yadi membuka doa, semua menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun untuk Theo. Suasana makan siang menjadi semarak penuh kisah tentang Wates. Kebetulan Rm. Harto ketika frater pernah menjalani masa orientasi di Wates. Sementara itu Rm. Gito juga amat terbiasa dengan daerah itu. Rm.Yadi, Rm. Tri Hartono, dan Rm. Bambang ikut menjadi ceria. Keluarga ini ketika penutup mohon berkat agar lulus dalam ujian sehingga dapat langsung masuk SMA Kolese de Britto yang sudah menerimanya.

0 comments:

Post a Comment