Pages

Subscribe:
/
 • Domus Pacis

  Domus Pacis atau Rumah Damai berada di Puren, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta. Di rumah ini sedang dikembangkan pastoral ketuaan. "Tua tak mungkin terlambat datangnya, namun renta bisa ditunda hadirnya"

 • Indahnya di usia tua

  Tua namun tak renta, sakit tak sengsara, Mati masuk surga

 • Tua Yang Bijaksana

  Menjadi Tua itu kepastian, namun tua yang bijaksana itu suatu perjuangan.

Sunday, January 1, 2017

Lamunan Hari Biasa Masa Natal

Selasa, 3 Januari 2017

Yohanes 1:29-34

1:29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata: "Lihatlah Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia.
1:30 Dialah yang kumaksud ketika kukatakan: Kemudian dari padaku akan datang seorang, yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku.
1:31 Dan aku sendiripun mula-mula tidak mengenal Dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya Ia dinyatakan kepada Israel."
1:32 Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya: "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan Ia tinggal di atas-Nya.
1:33 Dan akupun tidak mengenal-Nya, tetapi Dia, yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku: Jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atas-Nya, Dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus.
1:34 Dan aku telah melihat-Nya dan memberi kesaksian: Ia inilah Anak Allah."

Butir-butir Permenungan
 • Tampaknya, ada gambaran tentang kekhasan ilmu agama di banding ilmu-ilmu lain. Ilmu agama disebut ilmu kudus sedang yang lain adalah ilmu-ilmu profan duniawi.
 • Tampaknya, ada gambaran bahwa dengan ilmu agama orang dapat mengetahui Tuhan. Ilmu agama menguraikan seluk beluk tentang ketuhanan.
 • Tetapi BISIK LUHUR berkata bahwa, bagi yang biasa bergaul intim dengan kedalaman batin, segala pengetahuan termasuk ilmu agama adalah hal duniawi sehingga dalam ilmu apapun orang sungguh mendapatkan kesejatian makna hidup kalau di dalamnya dia mampu menyaksikan daya mulia yang menggerakkan demi kebaikan umum. Dalam yang ilahi karena kemesraannya dengan gema relung hati orang mampu menghadirkan kesaksian akan hadirat kemuliaan dalam setiap pengetahuan dan atau keahliannya.
Ah, yang namanya pengetahuan itu ya bekal cari nafkah.

0 comments:

Post a Comment